Spínání stavebních konstrukcí

Provádíme statické zajištění staveb

Opravili nebo zachránili jsme více než 1200 různých stavebních objektů na celém území České republiky. Pro práce statického zajištění vlastníme certifikát kvality, který osvědčuje, že tyto práce provádíme dle požadavků evropských norem ISO 9001:2001. Certifikační audit u naší firmy provedla a osvědčení vydala TÜV Management Service GmbH, Mnichov.

4.5 / 5

Recenze našich klientů

Co děláme

Zanalyzujeme, navrhneme řešení, zrealizujeme.

Spínání stavebních konstrukcí pomocí předpínacích lan.

Injektáže trhlin porušených objektů.

Podchycení a zesílení základových konstrukcí.

Trubkové mikropiloty o průměru do 130 mm.

Technologie nerezových výztužných kleštin/helikální výztuž

Fotogalerie

O nás

Naše služby provádíme po celém území České republiky.

Statické zajištění stavebních konstrukcí pomocí sepnutí předpínacími kabely (lany) je možnost, jak zachovat a zásadně prodloužit životnost poškozených stavebních objektů. V některých případech je to jediná možnost, jak zabránit jejich přímé demolici. Předpínání – aktivace vhodně umístěných lan v konstrukci staveb umožňuje do značné míry nahradit např. chybějící železobetonové věnce u domu, doplnit nedostatečné množství výztuže, především u průmyslových objektů, sanovat do určité míry poruchy podzákladí staveb nebo zajistit bezpečné podchycení při poruchách základů. Tato technologie také umožňuje zpětné zmonolitnění a obnovení tuhosti trhlinami poškozených stavebních objektů.

Technologie sepínání může být v návaznosti na rozsah poškození objektu kombinována s dalšími technologiemi statického zajištění, např. stříkanými betony, tlakovými injektážemi, podchycováním konstrukcí mikropily a podobně.

0 +

Let zkušeností

0 +

Opraveno budov

0 %

Spokojených zákazníků

Umíme zajistit všechny druhy staveb. I ty nejnáročnější.

  • Veřovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Všechovice, zámek
  • Kurovice, tvrz
  • Napajedla, fara
  • Kojetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie

"Vážení přátelé, Stovky námi již provedených staticky zajištěných staveb nás opravňují tvrdit, že způsobem spínání pomocí předpínacích kabelů můžeme nabídnout moderní a praxí ověřený způsob záchrany poškozených staveb. Naše zkušenosti a reference o provedených stavbách lze doložit statickým zajištěním hradů, zámků, kostelů, průmyslových objektů, ale také množstvím rodinných domků. © Pro zajištění komplexnosti našich služeb současně nabízíme vypracování projektu statického zajištění, kterému předchází prohlídka stavby a stanovení přibližné ceny vlastních prací. Naše služby provádíme po celém území České republiky. V případě, že se rozhodnete využít naší odbornosti a specializace, budeme potěšeni." Za kvalitu prováděných služeb a prací odpovídá

Pavel Kvasnica – Jednatel společnosti

Technologie

Statické zajištění stavebních konstrukcí způsobem sepnutí předpínacími kabely (lany) je možnost jak zachovat a zásadně prodloužit životnost porušených stavebních objektů. V některých případech je to jediná možnost, jak zabránit její přímé demolici. Předepnutí – aktivace vhodně umístěných lan v konstrukci staveb umožňuje do značné míry nahradit např. chybějící železobtonové věnce u domů, doplnit nedostatečné množství výztuže, především u průmyslových objektů, sanovat do určité míry poruchy podzákladí staveb, resp. zajistit bezpečné podchycení při poruchách základů, umožňuje zpětné zmonolitnění a navrácení tuhosti trhlinami porušených stavebních objektů.

Snahou je veškerá lana zabudovat – skrýt do vlastní kostrukce, aby nerušila interiér nebo fasádu objektu. Podle charakteru sanovaného objektu jsou v zásadě používány tři druhy předpínacích kabelů, průměr Lp 15,5 mm – 1.620 (1.800) Mpa, lišících se způsobem jejich protikorozní ochrany.
Jednak to jsou ocelová lana „holá“ vedená v trubkách, která jsou po napnutí zainjektována cementovou injektáží. Nejběžnější, zejména v domech a budovách, tedy v prostorách nenáročných na protikorozní ochranu, jsou předpínací lana v polyetylénovém obalu. Jejich výhodou je i minimalizace průměru předpínacích kabelů a tím minimalizace rozměru drážek a vrtů pro vedení kabelů v bytových prostorách. Pro náročné protikorozní podmínky, pro obepínací kabely, kde je potřebné zajistit pohyb lana ve zlomu, případně pro kabely dodatečně zabetonované, jsou používány lana v polyetylénu s mazivem, které umožňují pohyb vlastního lana v ochranném obalu.

Lana jsou kotvena do masivních ocelových opěr, jejichž tvar a rozměr je odvislý od charakteru konstrukce, druhu materiálu (zdivo, beton) i velikostí předpokládané napínací síly. Pro opěrné desky, roznášející předpětí do konstrukce platí stejná zásada jako v případě předpínacích lan tj. jejich skrytí do vlastní konstrukce objektu, aby nerušila zejména fasádu objektů. Vlastní kotvení lan je prováděno do třídilných, jednotlivých čelistí s kotevní objímkou tzv. systém SOLO. Celý kotevní systém je po napnutí kabelů proinjektován cementovou injektáží za účelem protikorozní ochrany.
Součástí sanačních prací spojených se sepnutím konstrukce jsou i injektáže trhlin porušených částí staveb a to ve většině případů vzhledem k charakteru objektů, tlakem do 0,6 Mpa.
Systém statického zajištění pomocí předpínacích lan je nejmodernější tzv. aktivní způsob sepnutí konstrukce, který umožňuje okamžité vnesení předpětí do objektu.
Na rozdíl od klasického, pasivního způsobu spínání pomocí ocelových táhel a šroubů, předpínací lana okamžitě po napnutí spolupůsobí s objektem, vytvářejí dostatečnou tlakovou rezervu v konstrukci a zachovávají si svou účinnost po celou dobu životnosti objektu.
Tato nová moderní technologie byla již využita při sanaci rodinných domků, rozsáhlých obytných domů, kostelů, památkově chráněných objektů, průmyslových staveb a dokonce i dřevěných velkoskladů.

Kontakt

Jsme připraveni vyřešit problémy se statikou i vám.

KOS CONSULT s.r.o. Havlíčkova 26, 750 02 Přerov

Telefon

+420 731 118 702
+420 731 118 690
+420 581 210 188
+420 581 210 196

Email

kosconsult@seznam.cz

Statické zajištění stavebních konstrukcí pomocí sepnutí předpínacími kabely (lany) je postup, který umožňuje zachovat a prodloužit životnost poškozených stavebních objektů. Předpínání aktivuje vhodně umístěná lana v konstrukci, což umožňuje nahradit chybějící železobetonové věnce, doplnit nedostatečnou výztuž a řešit poruchy podzákladí nebo zajišťovat bezpečné podchycení při poruchách základů.

Naše zkušenosti a reference zahrnují statické zajištění hradů, zámků, kostelů, průmyslových objektů a rodinných domů.

Ano, pro práce statického zajištění vlastníme certifikát kvality, který potvrzuje dodržování evropských norem ISO 9001:2001.

Doba trvání závisí na rozsahu poškození a specifikacích konkrétního projektu. Po prohlídce stavby vám můžeme poskytnout odhad času.

Pro kontakt a další informace nás můžete telefonicky nebo emailem. Jsme připraveni zodpovědět vaše otázky a poskytnout další detaily.

Copyright © 2024 KOS CONSULT s.r.o.